ChatGPT pähkinänkuoressa – ohje ja perusteet

Tekoälyn nimi juontaa juurensa jo vuoteen 1956, jolloin termiä artificial intelligence käytettiin ensimmäisen kerran. Sen jälkeen tekoälyllä on ollut muutamia nousu- ja laskukausia sekä pitkiä hiljaiselojaksoja. 2010-luvun vuosikymmenellä suurin merkittävä tekijä tekoälyn tulolle on ollut tietokoneiden laskentatehon kasvu, datan saatavuuden lisääntyminen ja yleinen tekniikan sovellutuksien kehittyminen. ChatGPT nousi jokaisen huulille vuonna 2022, kun OpenAI-yritys julkaisi tekoälypohjaisen sovelluksen, jolloin jokainen pystyi luonnollisella kielellä saavuttamaan tekoälyn hyödyt omalla tietokoneellaan tai älypuhelimellaan.

”Tekoäly on jotain koneen tekemää, jota voitaisiin pitää älykkäänä ihmisen toteuttamana.”

Tekoäly on hyvä erottaa logiikasta, jota on käytetty jo koko tietoteknisen aikakautemme ajan. Logiikka on etukäteen ihmisen määrittelemää ohjelmointia (IF-THEN-tyyppistä), kun tekoäly taas kykenee oppimaan ja kehittämään uusia ratkaisuja itsenäisesti – toki ohjeiden mukaisesti. Tämä oppimiskyky perustuu tekoälyn kykyyn analysoida suuria tietomassoja, tunnistaa niistä kaavoja ja tehdä päätöksiä ilman tarkkoja ohjeita jokaiseen mahdolliseen tilanteeseen. Tekoäly voitaisiin määritellä siten, että se on jotain koneen tekemää, jota voitaisiin pitää älykkäänä ihmisen toteuttamana.

Tekoäly opetetaan jollain tiedolla ja annetaan sille tiettyjä toimintaohjeita, joiden perusteella se toteuttaa soveltaen sille määriteltyjä tehtäviä. Opetusmateriaali voi olla tekstiä, kuvia, numeroita, videoita, ääntä tai muita tietoja. Tekoälysovelluksia on jo näinä päivinä valtavastasti eri käyttötarkoituksiin, mutta keskitymme nyt tekstipohjaiseen ChatGPT:hen.

ChatGPT

Kuten mainittua, ChatGPT on keskusteluchattibotti, jolle on opetettu erityinen kielimalli, GPT (generative pre-trained transformer). Se tunnistaa kirjoitetun tekstin kontekstia ja kykenee sen perusteella luomaan ja tulkitsemaan erittäin hyvin tekstiä. Jos se on aiheesta hukassa, voi sitä aina keskustellen korjata. Se tykkää siitä!

”ChatGPT valitsee sana toisensa jälkeen seuraavan todennäköisen sanan – ei kuitenkaan aina kaikkein todennäköisintä.”

Olen käyttänyt ChatGPT:tä lähes päivittäin sen alkutaipaleista lähtien ja olen havainnut, että parhaiten sen toimintatavan ymmärtää kokeilemalla sitä eri tarkoituksiin. Keskustellessani ChatGPT:stä eri henkilöiden kanssa, olen havainnut ensikertalaisten ajattelevan sen olevan hakukone. Vaikka sillä on paljon tietoa, se ei ole ensisijaisesti kuten Google.

Aivan ensimmäiseksi on hyvä ymmärtää miten ChatGPT toimii: Se valitsee sana toisensa jälkeen seuraavan todennäköisen sanan – ei kuitenkaan aina kaikkein todennäköisintä. Tämä on sen tapa luoda lauseita. Tästä voidaan päätellä, että todennäköinen sana ei kuitenkaan ole aina fakta. Vaikka se on suuressa osassa tietoa hyvinkin oikeassa, voi välillä tieto olla virheellinen tai jopa järjetön. Sen tuotos on aina uniikki, eikä se tuota samanlaista tekstiä kahta kertaa.

Omiin kokemuksiini perustuen olen huomannut, että on erityisen tärkeää olla tarkkana sen tuottaman tekstin faktasisällön käyttämisen kanssa. Kirjoitusasu on niin sujuvaa ja laadukkaan näköistä, jotta sen sisältöä on helppo uskoa. Faktat on syytä siis tarkastaa ennen sen käyttöä.

Mielestäni ChatGPT toimii seuraaviin asioihin erittäin hyvin:

 • Tekstin luominen eri käyttötarkoituksiin, kuten artikkeleihin, blogeihin, somepostauksiin, sähköposteihin ja hakemuksiin
  • ”Auta minua ideoimaan blogiteksti markkinoinnin automaatiosta, keskittyen järjestelmien ominaisuuksiin”
  • ”Tee minulle somepostaus Instagramiin ystävänpäivää varten, joka keskittyy lahjakorttien myynnin edistämiseen”
  • ”Luo sähköpostiviesti tiimille muistutukseksi tulevasta projektin palaverista, jossa korostetaan esityslistan tärkeimpiä kohtia.”
  • ”Kirjoita työhakemus markkinointipäällikön paikkaa varten, jossa korostetaan digitaalisen markkinoinnin osaamista, sosiaalisuutta ja innovointikykyä”
 • Selittämään haasteelliset asiat yksinkertaisemmin
  • ”Selitä kvanttimekaniikan periaatteet niin, että kymmenvuotias lapsi voi ymmärtää.”
 • Kieliasun tarkastamiseen
  • ”Tarkista tämän tekstin kielioppi ja ehdota parannuksia: ’Meidän tiimi työskentelee uuden projektin parissa, mikä auttaa meitä saavuttamaan tavoitteemme.'”
 • Kielen käännöstehtäviin
  • ”Käännä seuraava lause suomeksi: ’Sustainable technology is the future of our planet.'”
 • Tiedon yhdistämiseen, kokoamiseen ja yhteenvetoihin
  • ”Tee seuraavasta tutkimuksesta tekstistä yhteenveto suomeksi: *Tässä kopioitu laajempi tekstiosuus*”
 • Ajatusten reflektointiin
  • ”Minulla olisi halu markkinoida tuotetta x, miten toteuttaisin sen?”
 • Koodaamiseen ja ohjelmointikoodin tulkintaan

Mihin sitä ei välttämättä kannata käyttää?

 • Faktojen hakuun
  • ”Mitkä ovat Suomen presidentit järjestyksissä ja vuosittain?”
  • ”Mistä löydän ravintola x:n Tampereelta?”
 • Tuoreimman tiedon löytämiseen
 • Erityisen syvällisen aiheen tietoihin, mistä ei löydy välttämättä kovin paljoa yleistä tietoa
  • ”Millä pään asennolla saadaan otoliittikiteet pois takimmaisesta kaarikäytävästä sisäkorvassa”

Yksinkertainen ChatGPT:n käyttöön:

 1. Luo ilmainen tili osoitteessa https://chat.openai.com ja kirjaudu sisään.
 2. Avaa uusi chat-ikkuna ja aloita kirjoittaminen: Kerro sille aiheen konteksti ja aloita kirjoittaminen. Tällaista yhtä keskustelunomaista käskyä, pyyntöä tai kysymystä kutsutaan promptiksi. Jos havaitset, että se ei ymmärrä asiaasi, korjaa sitä seuraavassa promptissa.
 3. Voit jatkaa keskustelua samaan ikkunaan loputtomasti. ChatGPT muistaa samasta keskustelusta käymänne keskustelun tiettyjen rajojen puitteissa. Pitkässä keskustelussa kuitenkin rajallisen määrän.
 4. Toista kohdasta 2. alkaen, kun haluat käyttää sitä toiseen aiheeseen.
Kuva luotu ChatGPT-lisäosalla DALL-E2 promptilla: ”Tee kuva tummalla taustalla, jossa henkilö käyttää ChatGPT:tä kannettavalla tietokoneellaan.”

On huomioitava, että ChatGPT:stä on ilmainen ja maksullinen versio, josta maksullinen on koulutettu suuremmalla määrällä tietoa ja tuoreemmalla aineistolla. Sen kieliasu on myös parempi. Maksulliseen versioon kuuluu myös valtava määrä lisäosia, jolla voi mm. luoda kuvia ja käyttää ChatGPT:tä eri menetelmin. Ilmainen versio on kuitenkin jo todella hyvä! Suosittelen sen käyttöönottoa!

Lähteet:

Kolari, J. & Kallio, A. 2023. Tekoäly 123: matkaopas tulevaisuuteen.

Merilehto, A. 2018. Tekoäly: matkaopas johtajalle.

Merilehto, A. 2023. #MYYNTIPODI – #54 Tekoälyn vallankumous.

Scroll to Top